Siva Viswanand

Tenali Ramalinga Stories in Telugu
Siva Viswanand / Telugu Stories / Tenali Ramakrishna

ప్రువ్వట బాబా

తెనాలి రామలింగని చతురత తెలుగు వారికి తెలియనిది కాదు. ఆయనకు “వికటకవికి” అన్న బిరుదు! ఎటువంటి చిక్కు సమస్య...